brigidalogo
VOORWOORD

Muziek raakt je

Iedereen maakt het mee, je hoort een klank, meerdere tonen, of zelfs een heel stuk muziek. Je kunt niet aangeven waarom, maar het raakt je. Soms is het een combinatie van de plek waar je bent met deze muziek. Er is iets gebeurd of staat te gebeuren waardoor je ontroerd wordt. Soms word je emotioneel en komt het harder binnen, maar heel vaak zorgen de klanken voor nieuwe energie en extra kracht om verder te gaan. In dat geval ben je een ander mens geworden, gelukkiger.
Zo gebeurt dat ook bij musici, en zeker gebeurt dat bij onze organisten. Ze raken ook ontroerd door hun muziek. Soms maken ze zelf nieuwe muziek om die zó uit te voeren dat de luisteraars erdoor geraakt worden.

In dit derde lustrumjaar van onze stichting hebben we ons uiterste best gedaan om een luisterrijk programma te kunnen presenteren. Voor de nieuwe concertserie zien we oude bekenden terug, maar er zijn ook vele nieuwe gezichten. Ieder jaar hebben we een centraal thema. Dit jaar hebben we gevraagd om extra aandacht te geven aan George Frideric Handel, een groot componist en een meester in het improviseren. U leest hier meer over verderop in dit programmaboekje. We hopen dat de concerten u blij maken.

Afgelopen jaar gaven Euwe en Sybolt de Jong met acht vocalisten een prachtig adventsconcert. De vele luisteraars werden diep geraakt door deze geweldige uitvoering en de vele reacties waren zeer positief. Het is ons gelukt om hen dit jaar opnieuw aan Geldrop te binden op die derde adventszondag. We hopen dat u in de komende maanden zoveel mogelijk mensen op de hoogte brengt van het zomerprogramma én het adventsconcert, zodat er nog meer toehoorders kunnen genieten.

Naast de orgelconcerten zijn er ook dit jaar weer een viertal carillonconcerten te beluisteren. Alle gastspelers roemen de kwaliteiten van onze beiaard. Vier keer zullen in juli en augustus van 15.00 tot 16.00 uur (voorafgaand aan een orgelconcert) de klanken van ons carillon op het centrum van Geldrop neerdalen. De beiaardiers hebben de vrije hand gehad in de samenstelling van hun programma. Mede hierdoor is een grote verscheidenheid aan te spelen werken ontstaan. Hiermee worden ook de grote mogelijkheden in klankkleur en ritmiek van het carillon ten gehore gebracht.

De orgelconcerten zijn gratis toegankelijk, net als voorheen. Wel is er na afloop van de concerten een collecte, en deze is vrijwillig. Daarnaast ontvangen wij bijdragen van een beperkt aantal donateurs en de gemeente Geldrop Mierlo. Om u een kwalitatief hoogwaardig programma als het voorliggende te kunnen blijven presenteren, zijn de deurcollectes zeer noodzakelijk. Wij zijn de gulle gevers zeer dankbaar.

Wij wensen de organisten, de dirigenten, het koor, de vocalisten, de instrumentalisten en beiaardiers prachtige concerten toe. En u als toehoorder heel veel luisterplezier.

Namens de Stichting Brigida Concerten Namens de Werkgroep Carillon
P.L.M. van Rooij, voorzitter C.A. Brouwers, voorzitter