brigidalogo


FinancieĢˆle verantwoording 2015RSIN/fiscaalnummer: 8044.61.351


Hoofddoel van het beleidsplan van de stichting:
Het organiseren van orgel- en beiaardconcerten in de Sinte Brigida Kerk te Geldrop


Het beloningsbeleid: De organisatie van de Stichting Brigida Concerten berust bij een kleine groep vrijwilligers, wat wil zeggen dat alle giften en donaties geheel aan de stichting ten goede komen.

In de praktijk zijn deze baten echter ternauwernood kostendekkend.
Van een beloningsbeleid kan dus geen sprake zijn.